Sağlıkta Yeni Dönem: Telesağlık, Teletıp

Sağlıkta Yeni Dönem: Telesağlık, Teletıp 9

Sağlıkta Yeni Dönem: Telesağlık, Teletıp

Teknolojik gelişmelerin her alana sağladığı katkılar, günümüzde daha görünür hal gelmiştir. Bu gelişmelerin etkilerinin en çok görüldüğü alanların başında ise sağlık alanı gelmektedir. Sağlıkta teşhis, tedavi ve koruyucu tedavi konularında teknolojinin sunduğu hizmetler ile pek çok konuda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. Teknolojinin sağlık alanına sunmuş olduğu bir diğer nimet ise uzaktan sağlık hizmeti uygulamalarıdır.

Sağlık alanındaki bu gelişmelerle, sağlık hizmetlerine erişim şansı artmış ve daha hızlı bir şekilde hizmet alabilme durumu ortaya çıkmıştır. Bir süredir çalışmaları süren telesağlık ve teletıp uygulamalarının kullanımı, Covid – 19’un ortaya çıkması ile yaygınlık kazanmıştır. Teknolojik ve sağlık alanındaki gelişmelerle bu uygulamaların kullanımın daha da artacağı ve geliştirileceği düşünülüyor.

Telesağlık ve Teletıp Nedir?

Telesağlık ve teletıp kısaca, kişilerin uzaktan sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmesine yarayan uygulamaların tümüdür. Bu uygulamalar ile kişiler, herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olsa bile sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Teletıp, klinik alanda kullanılmakta olup, tanı ve tedavi uygulamalarını içerir. Telesağlık ise klinik alanla birlikte, sağlık alanında koruyucu, önleyici ve eğitici diğer uygulamaları da içerisinde barındırır.

Yukarıda bahsi geçen uygulamalar eşzamanlı (senkron) bir şekilde gerçekleştirilebildiği gibi asenkron olarak da yapılabilmektedir. Eşzamanlı uygulamalar ile kişi bir sağlık kuruluşundaymış gibi hekimlerle diyalog kurabilir. Hasta – doktor ilişkisi içerisinde kullanılabildiği gibi bu yöntemleri doktorlar kendi aralarında da kullanabilmektedir. Böylece Uzaktan sağlık hizmetleri, yer ve mekan ayrımını ortadan kaldırarak yepyeni bir alan açmaktadır.

Teletıp ve Telesağlık Uygulamaları Nerelerde Kullanılır?

Uzaktan sağlık hizmetleri içerisinde büyük önemi olan teletıp ve telesağlık uygulamaları günümüzde henüz çok yaygın bir şekilde kullanılmasa da ilerleyen dönemde daha geniş bir alanda kullanılacağı düşünülmektedir. Şuan için ise özellikle şu üç alanda büyük oradan kullanımına başlanmıştır:

 • Radyoloji
 • Psikiyatri
 • Kardiyoloji

Diğer yandan acil tıpta görev yapmakta olan doktorlar da bu uygulamaları kendi aralarında sıklıkla kullanmaktadır.

Günümüzde en çok Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından kullanılmakta olan bu yöntemler, Türkiye’de de yavaş yavaş etkili olmaya başlamıştır. Özellikle radyoloji alanında teletıp kullanımı artmıştır.

Diğer yandan teletıp ve telesağlık uygulamaları Diyabet hastaları için de büyük önem taşımaktadır. Diyabet gibi hastalıklarda, kişilerin yakından takibinin yapılması gerekir. Bu uygulamalar ise bu takibin yapılmasını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Arduino Nedir (kapsamlı araştırma)

Uzaktan sağlık hizmetleri uygulamaları içerisinde giyilebilir cihazlar da büyük önem taşımaktadır. Kişinin kalp atış hızını, kan glukozunu ve bunun gibi parametrelerini ölçebilen bu cihazlar, hasta takibinde büyük önem taşımaktadır. Teletıp ve telesağlık uygulamaları ile entegre olabilen bu giyilebilen cihazlar, sağlık hizmetleri kapsamında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Teletıp ve Telesağlık Uygulamalarının Avantajları

Sağlık alanındaki bu tip gelişmeler, gerek hastalara gerekse doktorlara pek çok kolaylık sağlamaktadır. Teletıp ve telesağlık uygulamalarının sağladığı avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Herhangi bir nedenden dolayı (coğrafi nedenler, salgın, engelli olma durumu gibi) hareket edemeyen ve sağlık kuruluşuna ulaşım sağlayamayan kişiler için, sağlık hizmetine erişim sağlar.
 • Hastaların evlerinden ve konforlu alanlarından hizmet alabilmelerini sağlar.
 • Kişinin hastane ya da diğer sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadığı için yolda harcayacağı zaman ve paradan tasarruf imkanı sağlar.
 • Özellikle salgın dönemlerinde, kişi dışarı çıkmadan sağlık hizmeti alabileceği için, kendini koruyabilir.
 • Kurum ve kuruluşlar açısından da maliyetler düşer.
 • Önleyici tedaviler ve iyileşme için daha kısa sürede, daha hızlı bir şekilde müdahale etme şansı verir.
 • Doktorların kendi aralarındaki iletişimi hızlandırır. Herhangi bir teşhis ya da müdahale sırasında uzman bir doktor ile hızlıca fikir alış – verişi yapabilme imkanı tanır.
 • Herhangi bir durumda hastanın doktoruna daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesine olanak verir. Bu gibi durumlarda hızlıca kurulan iletişim hayat kurtarıcı olabilmektedir.
 • Takip gerektiren hastalıklarda, hastanın takibinin kolaylaşmasını sağlar.
 • Kişiler, kendi kişisel verilerine ulaşabilir ve farklı hekimlerle paylaşabilir. Böylece tekrar tekrar aynı işlemlerden geçmek zorunda kalmaz.
 • Genel olarak hastaların yaşam kalitesinin artmasını sağlar ve hastanın memnuniyetini artırır.

Gelecekte, uzaktan sağlık hizmetleri kullanımının daha verimli bir hale gelmesi, daha yaygınlaştırılması ve daha koordineli olması için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Sağlıkta iyileşme ve ilerlemeyi de beraberinde getiren bu uygulamalar ile gelecek süreçte daha olumlu sonuçlar alınacağı öngörülmektedir.

hakan çevik

www.kurumsal.cevikmedya.com https://www.buymeacoffee.com/hakancevik

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın