İletişim nedir?

İletişim nedir?

İletişim insanlık tarihinin, ilk mağara çizimlerinden bu yana en temel ihtiyacı olarak ortaya çıkmış, ses, yazı ve çizimlerin temel alındığı bir, haberleşme ve sosyalleşme aracıdır. İletişim tarihinin temelleri ilk mağara çizimlerinden günümüz teknolojisinde uzayda ki uydulara ve astronotlara gönderilen sinyallere kadar dayanmaktadır.

Haber alma ihtiyacı

İnsanlık yüzyıllardır haber alma ihtiyacını karşılamak için, çok çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

 Eski tarihlerde birbirine uzak merkezlerin ulaklar aracılığıyla iletişime geçmesi, savaşları, felaketleri ve müjdeli haberleri bir bölgeden başka bir bölgeye taşıması,  haberciliğin temellerini oluşturan akılcı sistemlerin örneklerindendir.

Bunun yanı sıra gemi taşımacılığında tüccarların gezdikleri ülkelerde olan bitenleri diğer ülkeler ile sözlü ve yazılı aktarımları, satılan ürünlerin yazılı olarak gittikleri ülkelerde dağıtılması gazeteciliğin temellerini atan yine bir başka akılcı sistemlerdendir.

Haberleşme ve iletişim teknolojisi

Teknolojinin gelişmesi, haberleşmenin de kolaylaşmasına yol açmıştır. İnsanların ülke sınırlarından taşıp evlerinden çıkmadan, farklı kültürler ile tanışmasının en kolay ve hızlı yolu olan internet, uluslararası iletişimin ve yeni şeyler öğrenmenin kolaylaşmasına sebep olmuştur.

İletişim sanatı

Amerikalı yazar James C. Humes’un da dediği gibi “İletişim sanatı liderlik dilidir.” İletişimin, konuşma sanatının, hitabet yeteneğinin, liderlerde görünen en önemli vasıf olduğu açıktır. İyi bir lider, aynı zamanda iyi bir iletişim uzmanıdır.

Aynı zamanda eski başkanlık konuşma yazarı olan Humes, iyi birer hitabet sanatcısıydı. Başkanlık konuşmalarını, halkın nabzına göre hazırlar, yapılacak konuşmanın etkili olması için analizler yapar ve olabilecek en iyi konuşma metnini hazırlayıp başkanlara sunardı. İyi bir hitabet yeteneği ve iyi analiz edilerek hazırlanmış bir metin bir araya gelince peşinden milyonları sürükleyebilecek liderler ortaya çıkabilmektedir.

En başında da belirttiğim gibi iletişim insanın en temel ihtiyacı, ve en hızlı haber alma aracı olmuştur yüz yıllardır. İletişimin kökeninde yatan ihtiyaç, her zaman insanın gelişmesine ve yeni şeyler öğrenmesine yol açmıştır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Kediler Neden Ayağa Saldırır?

İletişimin zayıf olduğu toplumlar, dışarıya kapalı halklar her zaman kendi içinde karanlığa kalmaya mahkumdur.

hakan çevik

www.kurumsal.cevikmedya.com https://www.buymeacoffee.com/hakancevik

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın